historie SDH Lidmovice

ZALOŽENÍ SBORU

Založení sboru se datuje koncem 19.století. Konkrétní zmínka je z roku 1893, kdy byla pořízena první ruční stříkačka firmy Smejkal-Praha Smíchov. V 90. letech 20.století byla stříkačka zrepasována k oslavě 100. výročí sboru. Nutno podotknout, že tato stříkačka je dnes stále plně funkční.

HASSIČSKÁ (POŽÁRNÍ) ZBROJNICE

 ( text patří vždy k fotografiím nad popisem) Dříve byla hasičská zbrojnice dřevěná kolna opřená o stavení Kohoutů-Šrutků.  Nová požární zbrojnice, tak jak ji více méně známe dnes, byla slavnostně otevřena 18.5.1959. Z tohoto dne se dochovali dobové fotografie:   Zde na...

VÝROČNÍ SCHŮZE

Zde je přiložena jedna fotografie patrně z roku 1978, na které je zachycena výroční schůze hasičů.( tehdejšího svazu požární ochrany v Lidmovicích) Na fotografii je (zleva) pan Štěpánek-tehdejší předseda okrsku, pan Hošek-jednatel sboru, pan Okurka a dole pod nimi sedí pan Křišťan

ÚČASTI NA RŮZNÝCH VÝROČÍCH

Zde je na několika fotografiích zachyceno 100. výročí hasičského sboru ve Vodňanech

poznámka

Každý nadpis je aktivní, takže více informací a fotek se vám zobrazí až po kliknutí na nadpis.