VÝROČNÍ SCHŮZE

VÝROČNÍ SCHŮZE

Zde je přiložena jedna fotografie patrně z roku 1978, na které je zachycena výroční schůze hasičů.( tehdejšího svazu požární ochrany v Lidmovicích)

Na fotografii je (zleva) pan Štěpánek-tehdejší předseda okrsku, pan Hošek-jednatel sboru, pan Okurka a dole pod nimi sedí pan Křišťan