HASSIČSKÁ (POŽÁRNÍ) ZBROJNICE

HASSIČSKÁ (POŽÁRNÍ) ZBROJNICE

 ( text patří vždy k fotografiím nad popisem)

Dříve byla hasičská zbrojnice dřevěná kolna opřená o stavení Kohoutů-Šrutků.  Nová požární zbrojnice, tak jak ji více méně známe dnes, byla slavnostně otevřena 18.5.1959. Z tohoto dne se dochovali dobové fotografie:

 

Zde na fotografii (zleva) v první řadě velitel sboru S.Zíka, Rebeka, V.Kuberna-bratr paní Vrbské a další. V druhé řadě první vlevo pan Našine

Na fotografii (zleva) pan Malec a velitel sboru Stanislav Zíka

Na fotografii vlevo Jaroslav Kovařík, tehdejší předseda svazu požární ochrany v Lidmovicích