HISTORIE

HISTORIE

 

 

Vesnice z okolí Protivína jako Maletice, Tálín, Selibov, Krašlovice, Vitice,Pohorovice a Lidmovice byly majetkem řádu křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1262 byly Lidmovice, Krašlovice, Vitice a Pohorovice poskytnuty jako dar krále Přemysla Otakara II. klášteru sv. Jiří v Praze. V klášteře sv. Jiří se později stala abatyší prvorozená dcera Otakara II., princezna a vévodkyně Mazovská Kunhuta.  Z tohoto je i odvozen červený kříž na stříbrném poli. Je to tzv. kříž sv.Jiří. Je to jeden z nejstarších znaků.

 

Na této dobové fotografiii je zachycen pohled, který by se nám naskytl v roce 1968 při příjezdu do vsi od Křtětic.

  

Doufám, že bude brzy doplněno....Kdyžtak mi cokoli pošlete na mail: peskamarek@seznam.cz