Články v novinách ( z minulosti)

12.02.2011 21:25

 

 

 

Na kresbě je zachycena náves s rybníkem, pohled přibližně od štítu hospody směrem na výjezd z obce na Krašlovice. Kresba zachycuje dvě vzrostlé lípy před Hošků.( otištěno v novinách 10.3.1977)

 

Na kresbě je zachycena cesta obcí směrem na Křtětice. Pohled od rohu  domu paní Raissové. Vravo dnes již chátrající objekt domku Šímů. Kresba zachycuje i kapličku, která malíři patrně bránila v evýhledu, tak si ji odmyslel a mistrně ji přemístil vlevo od silnice. Kaplička prý stávala na trojúhelníku v zatáčce.( otištěno v novinách 13.4.1978)

V tomto článku si nelze nevšimnout mistrné korektury pana Hoška (otce Vojty Hoška) který jako pravý, hrdý Lidmovičák opravil chybný údaj v novinách.:-)

Článek o osidlování našeho okolí kelty. článek z novin data 12.2.1987